• za napotitev »hitro« :   do 3 mesece
  • za napotitev »redno« : do 6 mesecev

Samoplačniki

Za samoplačnike delamo po dogovoru. Praviloma je termin za samoplačniški pregled možen Izven rednega delovnega časa po pogodbi z ZZZS.