Storitev    Cena (EUR)

 
 ☼KARDIOLOŠKI   PREGLED (prvi)            z  Ekg  in  s  pisnim  mnenjem  (izvidom) 70,00
    KONTROLNI specialistični  PREGLED (kontrolni) z Ekg  in s pisnim mnenjem 40,00
    KRATEK specialistični  PREGLED         (lokalni) z ustnim mnenjem 30,00
    KONZULTACIJA 1      ( drugo mnenje: pogovor, pregled predhodne medicinske dokumentacije; ustno mnenje ) 50,00
    KONZULTACIJA 2      ( drugo mnenje: pogovor, pregled predhodne medicinske dokumentacije; pisno mnenje ) 110,00
    KONZULTACIJA 1   specialističnim PREGLEDOM ( drugo mnenje  –  ustno mnenje )   65,00
☼KONZULTACIJA 2    s  specialističnim PREGLEDOM ( drugo mnenje  –  pisno mnenje ) 125,00
    EKG                              posnetek  in odčitavanje   20,00
    Holter  EKG                                  –  24 urni   65,00
    Holter  EKG                                  –  48 do 72 urni do 100,00
 * Večdnevno dogodkovno snemanje EKG      (event Holter Ekg; 5 do 10 dni) 75 do 100
 * OBREMENILNO  EKG  TESTIRANJE     na kolesu      (cikloergometrija)   75,00
    MERJENJE KT z analizo pulznega vala (določitev osrednjega »srčnega«  KT in žilne togosti/starosti)   30,00
    CSMKT                           (celodnevno samodejno merjenje  krvnega tlaka)    45,00
 ☼CSMKT/PWV z analizo pulznega vala (določitev osrednjega »srčnega« KT in žilne togosti/starosti)    55,00
 ☼EHOKARDIOGRAFSKI  PREGLED  (UZ srca)     s  pisnim  mnenjem    85,00
 ☼KARDIOLOŠKI  SPECIALISTIČNI PREGLED   z    UZ  SRCA 125,00
 ☼PREVENTIVNI KARDIOLOŠKI PREGLED   (pregled, UZ srca, obremenilni Ekg test, Lab.: KS, Lipidni profil; ocena žilne starosti) 180,00 do 210,00
  ☼DUPLEX ANGIOSONOGRAFSKI PREGLED  (UZ) VRATNIH ARTERIJ   75,00
     DOLOČITEV  KS in  LIPIDOV      (kapilarna)   brez komentarja 19,00
     DOLOČITEV  KS in  LIPIDOV      (kapilarna)  z  OCENO  SRČNOŽILNEGA  TVEGANJA 30,00
     OCENA SRČNOŽILNEGA TVEGANJA     (s predloženimi Lab. izvidi) 15,00
     LABORATORIJSKE  STORITVE  – po ceniku storitev referenčnih lab. izvajalcev
     PREDPIS  RECEPTA                      (samoplačniški –  »beli«   recept) 10,00

 

☼  priporočena ponudba

še ni v redni ponudbi

*  omejena ponudba – po posebnem dogovoru in naročilu

 

Zdravstvene storitve in oskrba so po 1. Tč. 1. Odst.  26. Čl. Zakona o DDV  oproščene plačila DDV,

zato  se DDv ne obračuna