STORITVE    EUR
   
    PRVI KARDIOLOŠKI   PREGLED                                        z Ekg in pisnim mnenjem 75,00
    PRVI  KARDIOLOŠKI  PREGLED  s kratkim  ocenitvenim  (FOCUS)  UZ  srca, z Ekg in pisnim mnenjem 100,00
    KONTROLNI kardiološki PREGLED (< 6 mes. po prvem)  z Ekg in pisnim mnenjem 40,00
    PONOVNI  kardiološki    PREGLED (> 6 mes. po prvem)  z Ekg in pisnim mnenjem 60,00
    KRATEK   specialistični   PREGLED    ( lokalni )                z ustnim mnenjem 35,00
    KONZULTACIJA  1 ( pogovor, pregled predhodne medicinske dokumentacije;  drugo mnenje – ustno mnenje) 45,00
    KONZULTACIJA  1   kardiološkim PREGLEDOM    ( drugo mnenje  –  ustno mnenje ) 65,00
    KONZULTACIJA  2 ( pogovor, pregled predhodne medicinske dokumentacije;  drugo mnenje – pisno mnenje) 100,00
    KONZULTACIJA  2   s kardiološkim PREGLEDOM     ( drugo mnenje  –  pisno mnenje ) 125,00
    KONZULTACIJA = posvet in mnenje o predhodni obravnavi zaradi istih težav v zadnjih 12 mesecih, na podlagi predložene predhodne medicinske dokumentacije
    EKG                                     posnetek  in odčitavanje 25,00
    Holter  EKG               –                       24 urni 70,00
    Holter  EKG               –                 48  do 72 urni +15.00 na dan
    Večdnevno dogodkovno snemanje EKG      (»event«  Ekg; 5 do 10 dni) 50 do 100
    MERJENJE KT z analizo pulznega vala, ambulantno – (določitev osrednjega »srčnega«  KT in žilne togosti/starosti) 30,00
    CELODNEVNO SAMODEJNO MERJENJE KT z analizo pulznega vala ( CSMKT/PWV )

    (določitev osrednjega, »srčnega« KT in žilne togosti/starosti)

55,00
    KRATEK  OCENITVENI  UZ  PREGLED  srca  ( POCUS )     s  pisnim  mnenjem 40,00
    MERJENJE PRETOČNIH TLAKOV SPODNJIH UDOV in GLEŽENJSKEGA INDEKSA 25.00
    OCENA SRČNOŽILNEGA TVEGANJA     (s predloženimi Lab. Izvidi KS, Lipidnega profila) 25,00
    PREDPIS  RECEPTA                      (samoplačniški –  »beli«   recept) 10,00
    LABORATORIJSKE  STORITVE  – po ceniku storitev referenčnih lab. izvajalcev