Merjenje centralnega krvnega tlaka in žilne togosti lahko brez poseganja v telo (neinvazivno) in z dobro primerljivostjo z invazivnimi in referenčnimi tlakomernimi načini opravimo s posebnim merilnikom krvnega tlaka. Meritve in izračuni nam dajo podatke o krvnem tlaku ob srcu, v začetnem delu velike srčne odvodnice (aorte). Iz značilnosti tlačnega udara in njegovega širjenja vzdolž velikih arterij lahko ocenjujemo prožnost (normalnost) ali togost arterij, ki je večinoma posledica bolezenskih ali starostnih arteriosklerotičnih sprememb žilne stene.

Ocena arterijske togosti, pretočne odzivnosti, osrednjega krvnega tlaka in žilne starosti lahko pripomore k optimalnemu izboru zdravljenja z zdravili za zvečan krvni pritisk in izboljšanju skladnosti in učinkovitosti delovanja srčno – žilnega sistema. Z ustreznim merilnikom lahko meritev opravimo enkratno ali sočasno s 24-urnim merjenjem krvnega pritiska.

Dogovorite za termin pregleda, preiskave ali posveta. Stopite v stik.