Naročanje je možno osebno in po telefonu (04) 530 22 58
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 09:00h do 11:00h,
sredo od 14:00 do 15:00h.
Rezervacija datuma pregleda je zagotovljena z vpisom v čakalno knjigo po predložitvi veljavne napotnice. V skladu z zahtevami Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (URL RS št. 63/3.8.2010) je ob naročanju za pregled treba posredovati osebne podatke in najkasneje v enem tednu po vpisu v čakalno knjigo tudi veljavno napotnico.
Prosimo, da ob naročanju po telefonu navedete namen napotitve in predvideni obseg pregleda (podatki z napotnice: – napotna diagnoza?, – kardiološki pregled?, UZ srca?…)
Potrebna navodila za pripravo na pregled boste prejeli ob naročanju.
Prosimo, da k pregledu prinesete izvide zadnjih laboratorijskih preiskav in pregledov, preiskav in bolnišničnih zdravljenj, ki ste jih doslej opravili v zvezi z napotitveno težavo.