O ordinaciji

Kardiološko ordinacijo Apeks sem leta 2001 ustanovil Janez Zaletel, dr.med., in je kot zasebna kardiološko – internistična ordinacija s koncesijo za zavarovance ZZZS in  samoplačnike delovala do junija 2019, od leta 2018 v okrilju zasebnega podjetja za zdravstveno dejavnost Apeks, kardiologija in zobozdravstvo d.o.o. Z dobro voljo in prijaznostjo v ordinaciji zaposlenih medicinskih sester in s človeško zavzetostjo, strokovno skrbnostjo, natančnostjo in pretehtanimi diagnostičnimi in terapevtskimi odločitvami zdravnika si je ordinacija pridobila ugled in sloves med bolniki in zdravniki v okolici in širom po Sloveniji.

Od 2019. kardiološka ordinacija Apeks deluje kot samoplačniška ambulanta brez koncesije, s krajšim delovnim časom in z  nekoliko omejenim naborom diagnostičnih preiskav. Kot upokojeni zdravnik specialist ordinacijo še naprej vodim Janez Zaletel, dr.med., s pomočjo sestre Nine Bokša in ostalega pomožnega medicinskega osebja podjetja Apeks.

Zaradi omejenih finančnih sredstev za vzdrževanje in posodabljanje zahtevnejše in dražje diagnostične opreme (kardiološki ultrazvok, sistem za obremenilno Ekg testiranje) je od marca 2022 obseg ambulantne kardiološke dejavnosti in ponudbe še bolj omejen. Obremenitvenega Ekg testiranja in celovite ehokardiografske preiskave srca (razširjeni UZ pregled srca) žal ne opravljam več.

Moje specialistično zdravniško delo je sedaj še bolj namenjeno pozornemu pogovoru in poslušanju bolnikovih težav, pregledu predhodne zdravstvene  dokumentacije (izvidov) in skrbnemu in celovitemu internistično – kardiološkemu telesnemu pregledu. Od diagnostičnih storitev lahko po potrebi še vedno opravim standardno elektrokardiografijo (Ekg), 24- ali 72-urni Holter Ekg, 24- ali 48 – urno celodnevno samodejno merjenje krvnega tlaka z oceno žilne togosti/starosti (CSKT-PWA) in kratek ocenitveni UZ pregled struktur in delovanja srca (FOCUS).

Prosim, da si spodaj ogledate vrste pregledov in storitve, ki vam jih še lahko ponudim.

 

O zdravniku

Janez Zaletel, zdravnik, dr.med. – specialist interne medicine in kardiofil (ljubitelj in poznavalec kardiologije).
Po 1980. končanem študiju medicine sem opravil zdravniško pripravništvo in odslužil vojaški rok, nato sem od 1982. do 1985. delal kot splošni zdravnik v Obratni ambulanti Železarne Jesenice.
Od 1985. sem bil zaposlen na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice in sem na matičnem oddelku in klinikah Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani opravil specializacijo interne medicine. Z udeleževanjem na usmerjenih tečajih, seminarjih in strokovnih simpozijih sem se usposobil za specifično delo dializnega zdravnika in pridobival dodatna znanja iz kardiologije. Od 1990. do 2001. sem delal na kardiološkem oddelku, v enoti intenzivne internistične terapije (IIT) in v kardiološki internistični ambulanti (usmerjeno v Ekg – Holtersko in ehokardiografsko diagnostiko), dežural sem v internistični urgenci, delal sem kot dializni zdravnik in dobro leto tudi vodil Center za hemodializno zdravljenje. V tem času sem bil tudi na številnih krajših in treh podaljšanih usposabljanjih iz ehokardiografije, obiskoval sem tudi pomembnejše mednarodne kardiološke simpozije.

Zaradi strokovno – organizacijskega nestrinjanja in želje po bolj samostojnem delu s kardiološkimi bolniki sem leta 2001 pridobil polovičen delež koncesije za zasebno internistično in kardiološko dejavnost in ustanovil Apeks, d.o.o., lastno podjetje za zdravstveno dejavnost.
Ob delu v zasebni kardiološki ordinaciji Apeks sem se na strokovnih srečanjih še naprej izpopolnjeval na področju splošne kardiologije, ultrazvočnih srčnih preiskav (ehokardiografije), prepoznavanja in zdravljenja srčnega popuščanja, bolezni srčnih zaklopk in aritmij.
V kardiološki ordinaciji sem poleg splošnih internistično – kardioloških pregledov opravljal Ekg in Holter Ekg diagnostiko, obremenitvena Ekg testiranja (cikloergometrije), transtorakalne ehokardiografske preglede, 24-urna merjenja krvnega tlaka in s pomočjo kolegice prim. dr. Mulejeve tudi UZ diagnostiko vratnih arterij in v omejenem obsegu preiskave pretočnosti arterij in ven spodnjih udov.

V osemnajstih letih zasebnega dela pretežno za zavarovane osebe po pogodbi z ZZZS se je v kartotečnem arhivu moje ordinacije zbralo preko 11 000 kartotek in dobra polovica bolnikov je bila v tem obdobju pri meni na kontrolnih pregledih po nekajkrat na leto oziroma na eno ali več let. Pri strokovnem delu z bolniki me je vedno vodilo načelo pozornosti za bolnikove težave, skrbnosti pri pregledu bolnika in pretehtanega razmisleka o vzrokih bolnikovih težav in izbiri najboljšega načina zdravljenja. Vsa leta mi je pri delu z bolniki z veliko dobre volje in s prijaznostjo do pacientov pomagala višja medicinska sestra Romana Podgoršek.

V drugi polovici leta 2019 sem postal upokojenec. Z nadaljevanjem zdravniškega dela za samoplačnike v svoji zasebni kardiološki internistični ordinaciji v Lescah in po potrebi in zmožnostih tudi z dodatnim zdravniškim delom za človekoljubne namene želim ostati zvest zdravniškemu poklicu.

Dobrodošli !

Kardiološki pregledi

Kardiološke konzultacije

Standardno EKG snemanje

24-urni in večdnevni Holter EKG

NMKT/CSKT

Kratki ocenitveni ultrazvok srca (FOCUS)

 

 

Naročite se →