O ordinaciji

Kardiološko ordinacijo Apeks je leta 2001 ustanovil doktor Janez Zaletel in je kot zasebna kardiološko internistična ordinacija s koncesijo za zavarovance ZZZS in samoplačnike delovala do junija 2019, od leta 2018 v okrilju zasebnega podjetja za zdravstveno dejavnost Apeks, kardiologija in zobozdravstvo d.o.o.
Z dobro voljo in prijaznostjo v ordinaciji zaposlene višje medicinske sestre Romane Podgoršek in s človeško zavzetostjo, strokovno skrbnostjo in natančnostjo in pretehtanimi diagnostičnimi in terapevtskimi odločitvami zdravnika si je ordinacija doktor Zaletela pridobila ugled in sloves med bolniki in zdravniki v okolici in širom po Sloveniji.
Od septembra 2019 kardiološka ordinacija Apeks deluje kot samoplačniška ambulanta brez koncesije in z nekoliko omejenim naborom diagnostičnih preiskav in s krajšim delovnim časom. Kot upokojeni zdravnik specialist ordinacijo še naprej vodi Janez Zaletel, dr.med., s pomočjo upokojene specialistke interne medicine primarij Marije Mulej, dr.med. in pomožnim medicinskim osebjem podjetja Apeks.

 

O zdravniku

Janez Zaletel, zdravnik, dr.med. – specialist interne medicine in kardiofil (ljubitelj in poznavalec kardiologije).
Po 1980. končanem študiju medicine sem opravil zdravniško pripravništvo in odslužil vojaški rok, nato sem od 1982. do 1985. delal kot splošni zdravnik v Obratni ambulanti Železarne Jesenice.
Od 1985. sem bil zaposlen na internem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice in sem na matičnem oddelku in klinikah Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani opravil specializacijo interne medicine. Z udeleževanjem na usmerjenih tečajih, seminarjih in strokovnih simpozijih sem se usposobil za specifično delo dializnega zdravnika in pridobival dodatna znanja iz kardiologije. Od 1990. do 2001. sem delal na kardiološkem oddelku, v enoti intenzivne internistične terapije (IIT) in v kardiološki internistični ambulanti (usmerjeno v Ekg – Holtersko in ehokardiografsko diagnostiko), dežural sem v internistični urgenci, delal sem kot dializni zdravnik in dobro leto tudi vodil Center za hemodializno zdravljenje. V tem času sem bil tudi na številnih krajših in treh podaljšanih usposabljanjih iz ehokardiografije, obiskoval sem tudi pomembnejše mednarodne kardiološke simpozije.

Zaradi strokovno – organizacijskega nestrinjanja in želje po bolj samostojnem delu s kardiološkimi bolniki sem leta 2001 pridobil polovičen delež koncesije za zasebno internistično in kardiološko dejavnost in ustanovil Apeks, d.o.o., lastno podjetje za zdravstveno dejavnost.
Ob delu v zasebni kardiološki ordinaciji Apeks sem se na strokovnih srečanjih še naprej izpopolnjeval na področju splošne kardiologije, ultrazvočnih srčnih preiskav (ehokardiografije), prepoznavanja in zdravljenja srčnega popuščanja, bolezni srčnih zaklopk in aritmij.
V kardiološki ordinaciji sem poleg splošnih internistično – kardioloških pregledov opravljal Ekg in Holter Ekg diagnostiko, obremenitvena Ekg testiranja (cikloergometrije), transtorakalne ehokardiografske preglede, 24-urna merjenja krvnega tlaka in s pomočjo kolegice prim. dr. Mulejeve tudi UZ diagnostiko vratnih arterij in v omejenem obsegu preiskave pretočnosti arterij in ven spodnjih udov.

V osemnajstih letih zasebnega dela pretežno za zavarovane osebe po pogodbi z ZZZS se je v kartotečnem arhivu moje ordinacije zbralo preko 11 000 kartotek in dobra polovica bolnikov je bila v tem obdobju pri meni na kontrolnih pregledih po nekajkrat na leto oziroma na eno ali več let. Pri strokovnem delu z bolniki me je vedno vodilo načelo pozornosti za bolnikove težave, skrbnosti pri pregledu bolnika in pretehtanega razmisleka o vzrokih bolnikovih težav in izbiri najboljšega načina zdravljenja. Vsa leta mi je pri delu z bolniki z veliko dobre volje in s prijaznostjo do pacientov pomagala višja medicinska sestra Romana Podgoršek.

Nedavno sem postal upokojenec. Z nadaljevanjem zdravniškega dela za samoplačnike v svoji zasebni kardiološki internistični ordinaciji v Lescah in po potrebi in možnostih tudi z dodatnim zdravniškim delom za človekoljubne namene želim ostati zvest svojemu zdravniškemu poklicu.

Dobrodošli !

Kardiološki pregledi
Kardiološke konzultacije
Kardiološka ocena
Ultrazvok srca
Pregled vratnih arterij

NMKT
24-urni EKG
EKG snemanje
CEM
Diagnostika