Kardiološki pregled je s strani specialista prva in obširnejša preiskava bolnika. Poleg pozornega pogovora o bolezenskih
težavah (simptomih) in znakih vključuje še osnovne antropometrične meritve (tel. višine in teže),
merjenje krvnega tlaka na obeh nadlahteh, snemanje Ekg in natančen telesni pregled s poudarkom
na srčno – žilnem sistemu. Po potrebi in presoji zdravnika se lahko pregled razširi še z
ultrazvočnim pregledom srca.

Dogovorite za termin pregleda, preiskave ali posveta. Stopite v stik.

Po pregledu zdravnik poda ustno ali pisno mnenje (izvid) in priporočilo za potrebne dodatne
preiskave in zdravljenje. Pisno mnenje običajno prejmete nekaj dni po opravljenem pregledu.