Usmerjeni ultrazvočni pregled srca s prenosnim ob-posteljnim UZ tipalom (FOKUS) omogoča osnovni pregled in oceno normalnih in nenormalnih stanj srčne zgradbe in delovanja. S pregledom lahko ugotovimo normalno stanje srca ali pa prepoznamo znake za prirojene in pridobljene srčne okvare. Opravimo lahko le nekatere osnovne meritve, natančnih meritev za podrobno oceno strukturnih srčnih okvar in pomembnost njihovega vpliva na delovanje srca ne moremo opraviti. Če ocenimo, da gre za resne okvare z znaki pomembno motenega delovanja srca, je potrebna celovita transtorakalna ehokardiografska preiskava (TEE) na konvencionalnem (»velikem«) UZ aparatu v drugi ustanovi.
Pregled srca z ultrazvokom skozi steno prsnega koša ne posega v telo, je pa pritisk ultrazvočnega tipala na prsni koš lahko boleč. Ultrazvočna odslikava notranjih organov je telesu nenevarna in neškodljiva.
FOCUS preiskavo opravimo leže, pretežno na levem boku. Preiskava traja okoli 15 minut, izvid je kot dodatno mnenje h kardiološkemu pregledu podan v opisni obliki.

Dogovorite za termin pregleda, preiskave ali posveta. Stopite v stik.